14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิต จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ หมู่ ที่ 1 ,2 ,4 ,6,9 และ หมู่ 12


mungmee

Share: