ประกาศ อบต.คำเขื่อนแก้ว จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเพณีคำเขื่อนแก้วคัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ี 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ จึงประกาศรับสมัครนักกีฬา และยื่นหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถาม โทร 045-525844

ประกาศ
ใบสมัคร
Share: