วัดป่าภูมะโรง

ออกจากบ้านคำแก้ว ไปทางทิศตะวันตก เป็นภูเขาติดต่อ กันยาวตลอดแนว ปกคลุมด้วยป่าไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าหลากหลาย เช่น กระรอก ไก่ป่า เป็นต้น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งลักษณะเด่นของพื้นที่เป็นวัดป่าที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้ที่ดูแล โดยชาวบ้าน มีวิหารสร้างขึ้นในจุดที่หลวงปู่มั่นได้มานั่งวิปัสสนา และมีวิหารหลวงปู่เกตุภายในบริเวณวัด

mungmee

Share: