ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210ซึ่งห่างจากอำเภอชานุมาน 12 กิโลเมตร ช่วงที่ใกล้ที่สุด 6 กิโลเมตร (บ้านโคกจักจั่น หมู่ 3) ไกลที่สุด 22 กิโลเมตร (บ้านพรเจริญหมู่ที่ 11)
        ตำบลคำเขื่อนแก้ว เดิมเป็นเมืองเก่าโบราณ ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 700 ปีที่แล้ว มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ ซากเสาหลักเมือง ซึ่งตั้งอยู่ท้ายวัดจินดามณี และได้มีการผุกร่อนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านคำแก้ว-เมืองเก่า และได้ก่อตั้งเป็นตำบลคำเขื่อนแก้ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคำแก้ว ม.1 บ้านคำเดือย ม.2 บ้านโคกจักจั่น ม.3 บ้านดงแสนแก้ว ม.4 บ้านเหล่าแก้วแมง ม.5 บ้านสงยาง ม.6 บ้านเมืองเก่า ม.7 บ้านคำเดือย ม.8 บ้านนาเจริญ ม.9 บ้านดงสำราญ ม.10 บ้านพรเจริญ ม.11 และบ้านคำเดือย ม.12
mungmee

Share: