ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
หมู่ ๑ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๒๑๐
โทรสาร/โทรศัพท์ : ๐๔๕ ๕๒๕ ๘๔๔
E-mail: info@khamkhuenkaew.go.th
saraban@khamkhuenkaew.go.th
เว็บไซต์: www.khamkhuenkaew.go.th

mungmee

Share: