ภูถ้ำพระ

ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่ บ.สงยาง ต.คำเขื่อนแก้ว จากอ.ชานุมาน ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทางรพช. อจ.3012   ประมาณ 17 กม. มีลักษณะเป็นเนินเขา ป่าไม้เป็นป่าเต็งรังสลับป่าเบญจพรรณ ในเดือน พ.ย. – ธ.ค. จะมีดอกดุสิตา ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกมณีเทวา ออกดอกอยู่ทั่วไป ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป และมีบริเวณสำหรับปฏิบัติธรรม สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์และการปั่นจักรยานเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ

mungmee

Share: