งานบุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เผ่าภูไท

งานบุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เผ่าภูไท” จัดขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวภูไท ให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่เยาวชนในท้องถิ่น ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

mungmee

Share: