วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. อบต.คำเขื่อนแก้ว โดยนายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริการส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ การจัดทำแผนหมู่บ้าน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ บ้านสงยาง หมู่ 6 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

Share: