อบต.คำเขื่อนแก้ว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

อบต.คำเขื่อนแก้ว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

วันที่ 22 พ.ค 2567 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการแต้มฝันเติมสีในวิถีชุมชนเยาวชนตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ ศพด.บ้านคำเดือย หมู่ 8 #เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน

Continue Reading...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว นายสุรศักดิ์ พันธา ปลัด อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,3 , 4 และวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ,11 และ 12

Continue Reading...

ขอเชิญร่วมงานโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 10 – 11 เมษายน 2567

Continue Reading...

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วนำโดย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน จำนวน 10 ราย

Continue Reading...

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีคำเขื่อนแก้วคัพ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล…

Continue Reading...

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบริจาคเงินรางวัลและขนมในการจัดงานวันเด็ก ของโรงเรียนบ้านคำเดือย โรงเรียนบ้านนาเจริญหนองแดง โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น และโรงเรียนบ้านคำแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดการจัดงานโครงการวันเ…

Continue Reading...

อบต.คำเขื่อนแก้ว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 ในวันพุธที่ 10 เดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...