เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว นายสุรศักดิ์ พันธา ปลัด อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,3 , 4 และวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ,11 และ 12

Admin

Share: