วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริการส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้นายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

mungmee

Share: