เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา คำเขื่อนแก้วคัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประไสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติดของเยาวชนภายในตำบลคำเขื่อนแก้ว

mungmee

Share: