วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโครงการไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่บุคลากร พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นตามความสมัครใจเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ หรือสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


Admin

Share: