เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารสว่นตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ตามพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระประทานโครงการไว้ โดยมี นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลคำเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่บุคลากร พนักงานส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ บริเวณถนนสายบ้านเมืองเก่า – บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: