กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2, 8 และ12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย คณะบริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับอำเภอชานุมาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2, 8 และ12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีในชุมชน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม กิจกรรมการมอบถุงยักษ์คุปันสุขให้กับครอบครัวเป้าหมาย 3 ครอบครัว ณ วัดศรีมงคล บ้านคำเดือย หมู่ที่ 8 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

mungmee

Share: