การรับมอบธงสีฟ้า ตำบลเข้มแข็งปลอดภัยโควิด-19 #หมู่บ้านสีฟ้า

นายธวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  ตำบลชานุมาน  อำเภอชานุมาน  โดยมีการมอบธงสีฟ้าและป้าย ให้กับตำบล  หมู่บ้าน เข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด

mungmee

Share: