ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คศล.สายหนองศาลา-โคกสาร ม.7

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.สายสามแยกหนองตาใกล้-บ้านนางสมัย อุปพันธ์ หมู่ 8

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.สาย หลัง อบต.คำเขื่อนแก้ว-โคกสาร หมู่ที่ 7

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองศาลา – โคกสาน หมู่ ๗

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

Continue Reading...

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองศาลา หมู่ ๗

Continue Reading...

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองศาลา หมู่ ๗

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา๔พระบรมราชินีพันปีหลวง

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...