วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยท่านไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2570 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2560-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ณ บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป

Share: