วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริการส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อออกจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ. 2560 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และการจัดทำแผนหมู่บ้าน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ บ้านคำเดือย หมู่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

Share: