18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยนายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้รับมอบถังขยะเปียก จากนางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 ถัง ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share: