เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยนายอ่อนสา สิมพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว และนายอมร ศุภนิกร เลขานุการนายกบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในชุมชน หมู่ 7 และ หมู่ 8 จำนวน 3 ราย

Share: