บันทึกวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตตำบลคำเขื่อนแก้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้มีการจัดทำบันทึกวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตตำบลคำเขื่อนแก้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านภูไท

 

Share: