ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล ตำบล/ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564

หน่วยกู้ชีพตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล ตำบล/ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2564
#ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ได้แก่ งานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.อำนาจเจริญ ,โรงพยาบาลชานุมาน , อบต.คำเขื่อนแก้ว และพนักงานหน่วยู้ชีพตำบลคำเขื่อนแก้วทุกคน

Share: