วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา.10.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจำนวน 2 ราย ณ บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: