วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าภูไท บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: