วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดนักเรียน ให้กับบุตรนายมนัสนันท์ รู้เหลือ บ้านเลขที่ 96 หมู่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ครัวเรือนยากจน จากฐานข้อมูลTPMAP

Share: