ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ต้อนรับคณะตรวจนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมานและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน ได้มานิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการทำงาน และการลงพื่้นที่ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย หมู่ 1 และ หมู่ 8

Share: