กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นายสุรศักดิ์ พันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ส.อบต.คำเขื่อนแก้วเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นายไกรศรี โสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเดือย คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สนามกีฬากลางตำบลคำเขื่อนแก้ว บ้านคำเดือย หมู่ 12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: