วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับอำเภอชานุมาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการตำบลเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมปลูกต้นไม้และการมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ วัดจินดามณี หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: