ลงพื้นที่ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมนำส่งผู้ใช้บริการกลับคืนสู่ครอบครัวรายนางสาว บุญโฮม พันธ์แก่น อายุ 42 ปี ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

24 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกอบต.คำเขื่อนแก้ว และนายอมร ศุภนิกร เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมนำส่งผู้ใช้บริการกลับคืนสู่ครอบครัวรายนางสาว บุญโฮม พันธ์แก่น อายุ 42 ปี ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา13.00น.เป็นต้นไป เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและติดตามการกลับคืนสู่ ครอบครัวของผู้ใช้บริการต่อไป
#งานพัฒนาชุมชน

Share: